Στυλάτη ..

Η κυρία Ευγενία!
γιατί όπως αποδεικνύουμε εδώ … το στυλ δεν έχει περιορισμούς στην ηλικία!

Published by Theodora

Hello and welcome to my world. I love street photography and fashion so this blog is the result.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: