Στυλάτη ..

Η κυρία Ευγενία!
γιατί όπως αποδεικνύουμε εδώ … το στυλ δεν έχει περιορισμούς στην ηλικία!

Published by Theodora

A book is a gift you can open again and again

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: